فصل جدید

فصل جدید

فصل جدید 150 150 امین فرهنگ

امروز رفتم دانشگا
جلسه اول بود در کل ترم کلاس مقاومت
بلاخره با سلام و صلوات تن دادم که برم سر کلاسش کلن هیچ کامنتی در موردش ندارم 😑
.
صبح که از رشت رفتم به سمت لاهیجان همه جا مه بود ساعت 10 که شد انگاری یکی کانالو کلا عوض کرد شده بود تابستون 😍

یاد سال پیش همین موقع افتادم. خاطرات خوب، مشکلات سخت، کارای تازه، ساعت ها مسخره بازی و موزیک هیپ هاپبرام تداعی شد
.
یکم به فکر فرو رفتم فک کنم باید تصمیمای جدیدی بگیرم تا بحال اینقد از سر کلاس رفتن خوشحال نشده بودم 😕
.
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
.
💈 #HappyAmin s04e01:فصل جدید