تماس با من

میتونید از طریق شبکه های اجتماعی زیر پیدا کنید. ولی اگه کارای رسمی تری دارین به این آدرس بهم میل بدین

Instagram.com/amin.far

ir.linkedin.com/in/aminfar

twitter.com/aminfarhang

facebook.com/farhang.amin