رویداد کوورکینگ ایران-پنل فضای کار اشتراکی در اکوسیستم های کوچک

رویداد کوورکینگ ایران-پنل فضای کار اشتراکی در اکوسیستم های کوچک

رویداد کوورکینگ ایران-پنل فضای کار اشتراکی در اکوسیستم های کوچک 1080 720 امین فرهنگ

در رویداد Coworking Iran که رویداد سالانه مدیران و علاقه‌مندان فضاهای کار اشتراکی سراسر کشور حضور داشتند درباره چالش های تاسیس و اداره فضای کار اشتراکی در اکوسیستم‌های شهر های کوچکتر صحبت کردم. گرداننده این پنل آرین افشار مدیر فینوا بودند در این پنل آقای زوآشکیانی از مشهد و حسن یوری از گرگان و من از رشت به گفتگو پرداختیم.

 Coworking Iran رویداد سالانه مدیران و علاقه‌مندان فضاهای کار اشتراکی سراسر کشور.
.
در این رویداد درباره چالش های تاسیس و اداره فضای کار اشتراکی در اکوسیستم‌های شهرهای کوچکتر نیز صحبت شد که نماینده ایستگاه نوآوری از مهمانان این پنل گفتگو بود. .
این رویداد به همت تیم های فضاهای کار اشتراکی#هفت_و_هشت و #زاویه در کارخانه نوآوری آزادی به مدت دو روز برگزاری گردید.

این رویداد شامل موارد زیر بوده:
کارگاه‌های تخصصی و انتقال تجربه

پنل‌های مدیران و فعالان فضای کاری مشترک

تور‌های بازدید از فضای کاری مشترک

بررسی آخرین ترند‌های فضاهای کاری مشترک در ایران و دنیا

ملاقات با مدیران و صاحبان فضاهای کاری مشترک در ایران