آرشیوهای ماهانه:

سپتامبر 2018

فریلند

فریلند ، اولین همایش فریلنسینگ ایران

فریلند ، اولین همایش فریلنسینگ ایران 1280 719 امین فرهنگ

مهمترین و لذت بخش ترین بخش برگزاری رویداد برای من ارتباط میان آدماست، اینکه اعتماد ایجاد کنی و ایمان داشته باشی به آدم ها و بلعکس به عنوان رهبر اعتماد و ایمان اعضای تیم رو جلب کنی. حداقل برای من…

ادامه مطلب