جنوب

اولین سفر ۹۶

اولین سفر ۹۶ 150 150 امین فرهنگ

Deprecated: wp_make_content_images_responsive از نگارش5.5.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از wp_filter_content_tags() استفاده نمایید. in /home/nrpami14/domains/aminfarhang.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862

امروز اولین سفر سال ۹۶ رو شروع کردیممقصدمون اهواز بود ولی تصمیم گرفتیم امروز بروجرد پرسیدیم غذا سنتی چی دارین بروجرد گفتن کباب دیگهکبابی ایلیا رو تعریف کردن سبک جالبی داشت پرساش دوتا کوبیده و پیازای بزرگ و کمرشن و…

ادامه مطلب

سفر و خورد و خوراک

سفر و خورد و خوراک 640 640 امین فرهنگ

Deprecated: wp_make_content_images_responsive از نگارش5.5.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از wp_filter_content_tags() استفاده نمایید. in /home/nrpami14/domains/aminfarhang.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 4862

خب تصویر گویاست از دستاورد های معنوی سفر ما بوده 😂 . خب توصیه های شکمی من تو سفر: . 1:به هتل رحم نکنیند: اصن چه معنی میده آدم صبا ادا تنگا رو دربیاره فقد یه چایی بزنه ما که…

ادامه مطلب