Iran

Who are the main players and investors in Iran's Startup ecosystem

چه شرکت هایی مالک استارتاپ های ایرانی هستند؟

چه شرکت هایی مالک استارتاپ های ایرانی هستند؟ 1280 1120 امین فرهنگ

در صورتی که کنجکاوید بدونین اپپ ها و استارتاپ های ایرانی متعلق به کدام شرکت های سرمایه گذاری هستن به تصویر زیر نگاهی بندازین. Who are the main players and investors in Irans Startup ecosystem   عمده ترین شرکت های…

ادامه مطلب

سفر و خورد و خوراک

سفر و خورد و خوراک 640 640 امین فرهنگ

خب تصویر گویاست از دستاورد های معنوی سفر ما بوده 😂 . خب توصیه های شکمی من تو سفر: . 1:به هتل رحم نکنیند: اصن چه معنی میده آدم صبا ادا تنگا رو دربیاره فقد یه چایی بزنه ما که…

ادامه مطلب