گربه

لئو

لئو 1280 853 امین فرهنگ

    بلاخره همیشه باید یه جایی خدافظی کرد در ادامه داستان ادامه دار خدافظی و کنار گذاشتن افراد و چیزایی که خیلی دوسشون دارم این بار با لئون خدافظی کردم البته انتظارش رو هم داشتم چون خودم از یه…

ادامه مطلب

امین کنکور میدهد

امین کنکور میدهد 640 640 امین فرهنگ

خب ساعت شیشه و من بیدارم مامانم داره داد میزنه میگه برو دوش بگیر میگم ول کن حسش نیس تازه خوبم که گف یه نیگا به آینه بنداز… تاحالا اونقد قانع نشده بودم😂 . مامان:بیا برسونیمت من:نمیام خودم میرم مامان:من…

ادامه مطلب