گیلان

رویداد اکسل

رویداد اکسل 150 150 امین فرهنگ

اختتامیه رویداد اکسل در دانشکده هنر دانشگاه گیلان جلسه نهایی داوری با حضور مدیرعامل و قائم مقام شرکت اکسل سلمان اکبری و سعید حبیبی داوران فنی در حال تست یک بازی VR در رویداد شتابدهنده اکسل 🚩دیروز در دانشگاه گیلان…

ادامه مطلب

بارش شهاب برساوشی ارتفاعات گیلان

بارش شهاب برساوشی ارتفاعات گیلان 1280 1091 امین فرهنگ

Observing #Perseids on top of the Guilan mountains🗻☄️ . The Perseids are a prolific meteor shower associated with the comet Swift–Tuttle. . از نیمه شب تا خود سحر به نظاره بارش شهابی برساوشی نشستیم . اوجش امشب هستش و برای…

ادامه مطلب

نوروز بل سال نو تقویم گیلانی – املش

نوروز بل سال نو تقویم گیلانی – املش 150 150 امین فرهنگ

#Camping in #Guilan mountains on the first day of gilaki new year#کمپینگ تو ارتفاعات املش در روز نوروز بل سال نو تقویم گیلانی▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄#AminHitsTheRoad   ارتفاعات املش ،هالی دشتدر روز سال نو گیلکی”نوروز بل” نوروز بل سال نو گیلانی در املش:…

ادامه مطلب