آخرین جمعه تابستون ۹۵

آخرین جمعه تابستون ۹۵

آخرین جمعه تابستون ۹۵ 1280 853 امین فرهنگ

یه حس جمعه خیلی بدی داره این جمعه
زیادی جمعه ست🌆🌅
آخرین جمعه تابستونه هرچند دیگه آماده کار کردنم اما یه حس ملال انگیزی داره