چه شرکت هایی مالک استارتاپ های ایرانی هستند؟

Who are the main players and investors in Iran's Startup ecosystem

چه شرکت هایی مالک استارتاپ های ایرانی هستند؟

چه شرکت هایی مالک استارتاپ های ایرانی هستند؟ 1280 1120 امین فرهنگ

در صورتی که کنجکاوید بدونین اپپ ها و استارتاپ های ایرانی متعلق به کدام شرکت های سرمایه گذاری هستن به تصویر زیر نگاهی بندازین.

Who are the main players and investors in Iran's Startup ecosystem

Who are the main players and investors in Irans Startup ecosystem

 

عمده ترین شرکت های مالک یا سرمایه گذار در استارتاپ ها و شرکت های بزرگ حوزه ICT :

سراواپارس شامل: PPG (هلدینگ استارتاپ های حوزه مطبوعات و محتوا، تبلیغات)- شتابدهنده آواتک

گروه اینترنتی ایران و MTN Irancell

-شتابدهنده Dimond (نماینده plug & play)

-گروه حصین

-شتابدهنده TAC

پامگرنت

-هلدینگ (بانک) پاسارگاد : شامل فناپ و تریگاپ

-مپس

-کارگذاری فارابی

-گروه رسانه ای پیک برتر

رهنما

همراه اول

علم و ثروت پارس

-موسسه‌ی فرهنگی آینه‌ جادو

نت برگ

گلستان

علیبابا

صبا ایده