عکساتونو چاپ کنید

عکساتونو چاپ کنید

عکساتونو چاپ کنید 720 1280 امین فرهنگ

نمیدونم چه حکمتی داره این چاپ کردن عکسایی که میگیری خودت از روزمرگی ها و سفر هات
احساس میکنی شاد ترین آدم روی زمینی
عکساتونو چاپ کنید
نگین تو گوشی و کامپیوترم میمونه و هروقت بخوام چاپ میکنم
چاپش کن!