تدکس شیراز

تدکس شیراز

تدکس شیراز 150 150 امین فرهنگ
ناهار تو شهرستان آباده پیش به سوی #تدکس در راه #شیراز

ناهار تو شهرستان آباده
پیش به سوی #تدکس
در راه #شیراز

 

تبلیغات #فرزندآوری شهرستان آباده در مسیر سفر به #شیراز

تبلیغات #فرزندآوری
شهرستان آباده
در مسیر سفر به #شیراز

 

نزدیکای #شیراز رو صندلی شلگرد شوفر تبعید شدم

نزدیکای #شیراز
رو صندلی شلگرد شوفر تبعید شدم

 

همراه با شاگرد شوفر و بچه نق نقو

همراه با شاگرد شوفر و بچه نق نقو

 

🛣🚍برا اینکه پول کمتری بدم سوار اتوبوسای گذری شدم غیر رسمی و بهم گفتن اگه مسافر زیاد شه میاریمت جلو کنار خودمون بشینی برا من فقد پول کمتر مهم بود تازه این جلو بیشتر خوش میگذره

🛣🚍برا اینکه پول کمتری بدم سوار اتوبوسای گذری شدم غیر رسمی و بهم گفتن اگه مسافر زیاد شه میاریمت جلو کنار خودمون بشینی برا من فقد پول کمتر مهم بود تازه این جلو بیشتر خوش میگذره

 

رسیدم شیراز و الان با میزبانم بهنام و مهرسا داریم میریم مهمونی😎🌠

رسیدم شیراز و الان با میزبانم بهنام و مهرسا داریم میریم مهمونی😎🌠

 

#تدکس دانشگاه شیراز همرا با سارا

#تدکس دانشگاه شیراز همرا با سارا

 

دونات تایم 🍩🍩😋💪

دونات تایم 🍩🍩😋💪

 

عکسای شرکت کننده ها

عکسای شرکت کننده ها

 

Break Tedx Shiraz University

Break
Tedx Shiraz University

 

منصور ضابطیان و کتابش که دل آرا به عنوان هدیه تولد برام پست کرده بود کتابو امضا کرد😎📚

منصور ضابطیان و کتابش که دل آرا به عنوان هدیه تولد برام پست کرده بود
کتابو امضا کرد😎📚

 

بعد تدکس یه راست با سارا رفتیم قلات که خیلی تعریفشو شنیده بودم 🌺

بعد تدکس یه راست با سارا رفتیم قلات که خیلی تعریفشو شنیده بودم 🌺

 

عاقا عجب اتوبوسه خفنیه بلاخره راضی شدم خرج کنم 😂 مسیر مسیر خیلی بدو طولانی هست و از خستگی داشتم میمردم و مجبور هستم بخاطر کارم شیرازو ترک کنم i💛Shiraz

عاقا عجب اتوبوسه خفنیه بلاخره راضی شدم خرج کنم 😂 مسیر مسیر خیلی بدو طولانی هست و از خستگی داشتم میمردم و مجبور هستم بخاطر کارم شیرازو ترک کنم
i💛Shiraz

 

تهران پیش به سوی خونه و کار

تهران
پیش به سوی خونه و کار